Strona Główna
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
Katarzyna Pieńkos
Kancelaria Komornicza nr XIII w Warszawie

ul. Niemcewicza 19 lok. 2
02-307 Warszawa
(22) 854 65 70


tel. kom. 795 420 813
e-mail: warszawa.k.pienkos@komornik.pl
ID KANCELARII W SYSTEMIE EPU:2668
Adres ePUAP (zbiegi): /KS_KPienkos/domyslna