Strona Główna
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
Katarzyna Pieńkos
Kancelaria Komornicza nr XIII w Warszawie

ul. Pruszkowska 17 lok. 101
02-119 Warszawa
tel. 22 854 65 70
e-mail: warszawa.k.pienkos@komornik.pl
ID KANCELARII W SYSTEMIE EPU:2668
Adres ePUAP (zbiegi): /KS_KPienkos/domyslna