Formularze

W celu wszczęcia egzekucji należy dostarczyć do naszej kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym opatrzonym klauzulą wykonalności. Dokumenty można złożyć osobiście bądź korespondencyjnie.

* Druki wniosków można również otrzymać na miejscu w kancelarii.

DOC KM - wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach cywilnych

DOC KMP - wniosek o wszczęcie egzekucji w sprawach alimentacyjnych

DOC formularz skargi

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. Pracownik kancelarii udzieli stosownych wyjaśnień oraz objaśni, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

* Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków.