Rewir

Komornik Sądowy Katarzyna Pieńkos stosownie do treści art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wyjątkiem spraw: o egzekucję z nieruchomości; o wydanie nieruchomości; o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości; o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Egzekucja z nieruchomości prowadzona przez naszą kancelarię dotyczyć może następujących dzielnic m.st. Warszawy: Ochota, Włochy oraz Ursus.